De visser

Voor uitgeverij Historische Verhalen schreef ik in maart 2020 een kort verhaal ‘De Visser’.

Het verhaal De visser speelt zich af in Wieringen, een regio met een interessant geografisch verleden: het was tot 1932 een eiland en dat is nog steeds te zien aan het licht glooiende landschap, waardoor het landschap van Wieringen is anders dan andere ingepolderde gebieden in Nederland. Wie nog verder teruggaat in de geschiedenis van deze regio, ontdekt dat Wieringen voor de twaalfde eeuw vast zat aan het vaste land. De Allerheiligenvloed van 1170 bracht daar verandering in en had grote invloed op het landschap rondom de kop van Noord-Holland. Het Marsdiep, voorheen een kleine rivier tussen Den Helder en Texel, werd een zeegat. Texel en Wieringen werden eilanden. Tal van nederzettingen met mysterieuze namen zoals Gonseind, Grebbe, Linnen en Lammoer zijn verzwolgen door de zee. Deze plaatsen zijn onderdeel van een geschiedenis waar af en toe iets van zichtbaar wordt als er sporen gevonden worden op het drooggevallen wad: enkele potscherven, houtresten of sporen van waterputten.
Het gebied rond Wieringen is onderwerp van veel legendes en volksverhalen. Veel van de vertellingen hebben met de zee te maken en de verzwolgen nederzettingen en worden verteld door vissers uit bijvoorbeeld Huisduinen en Den Helder. Zo is een van de verhalen dat in de verdronken stad Grebbe reuzen hebben gewoond. Grote sarcofagen die gevonden zijn, zouden dit hebben bevestigd, maar de daarin gevonden botresten waren van mensen van gewone lengte.

Geregeld zijn er door vissers grafzerken en grafkisten opgevist, wat voldoende inspiratie geeft voor spannende verhalen. Zo werd er in 2009 nog een sarcofaag in het IJsselmeer gevonden die afkomstig bleek uit het verdronken dorp van Etersheim, ten zuiden van Hoorn. Ook de visser in het verhaal blijkt met zijn anker vast te zitten aan een oude grafkist en maakt vervolgens spookachtige dingen mee, in overeenkomst met de oude volksverhalen die verteld worden in de vissersdorpen rondom Wieringen.

Voor wie meer wil lezen kan o.a. terecht in: Wieringen, het wad en het water, Jan T. Bremer (2003) en Het eiland Wieringen en zijne bewoners, F. Allan antiquarisch (1855).

Klik op de afbeelding hiernaast voor het verhaal.