27 november 2020

Schepen voeren af en aan. Soms waren ze door ongustige wind gedwongen om weken lang te blijven liggen. De Reede van Texel was een ankerplaats voor de VOC schepen in de 17e en 18e eeuw. In het zeegebied tussen grofweg Den Helder en Terschelling lagen honderden schepen. De bevoorrading vond veelal plaats vanuit Texel. Ook het ijzerhoudende water uit de Wezenputten werd vanuit Texel aangevoerd. De meest gangbare route naar de Oost was door het Marsdiep en hiermee begon de zeereis gelijk al met een gevaarlijk gedeelte want de Haaksgronden moesten gepasseerd worden. Het getijdegebied met onvoorspelbare stromingen en ondiepten heeft ervoor gezorgd dat vele schepen – geschiedschrijvers spreken zelfs over honderden – verloren zijn gegaan.