17 juni 2021

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hier moet ik steeds aan denken. als ik een fossiele schelp of bot uit de prehistorie in mijn handen neem. Dagelijks geeft de Noordzee fossielen vrij, spoelen schelpen aan en worden stenen vanaf andere landen meegevoerd door de rivieren. Het zijn stuk voor stuk onderdelen van de schepping van onvoorstelbare ouderdom die je terugbrengen naar de begintijd. In al deze dingen zit iets van de oertijd opgesloten. Een tijd die geweest is en die we daarom niet kennen. Hooguit kunnen we bij het vasthouden van een fossiele schelp er iets van dromen. De vele fossielen en de schakeringen in de aardlagen die delfstoffen en mineralen opleveren, zeggen mij iets over de reikwijdte en de realiteit van een wereldwijde zondvloed die heeft plaatsgevonden. De gevonden massagraven van prehistorische dieren en de opvallende stervenshouding van vele gefossiliseerde dieren wijzen hierop. Dit deel van deze site is vooral bedoeld voor mijn eigen documentatie van gevonden en gespaarde fossielen, stenen en andere zaken, maar is verder openbaar toegankelijk. Het is mijn kleine vitrinekast.


In the beginning God created the heaven and the earth. Every day the North Sea releases fossils, wash up shells and stones are carried by the rivers from other countries. They are all parts of creation and of unimaginable antiquity. In all these things there is something of prehistoric times imprisoned. A time that has passed and that we therefore do not know. At most, we can dream of it when holding a fossil shell. The many fossils and the gradations in the earth’s layers that yield minerals and minerals, tell us something about the scope and reality of a worldwide flood that took place. The found mass graves of prehistoric animals and the striking dying position of many fossilized animals point to this. This site is mainly intended for my own documentation of found and saved fossils, stones and other things, but is otherwise publicly accessible. It’s my little display cabinet.