29 februari 2020
Gedeelte van een kaart van het gewest Holland uit 1542 door Jacob van Deventer.
Sterke uitvergroting van het zeegebied Texel – Den Helder. Onderdeel van de kaart Marsdiep van de bekende Lucas Jansz. Waghenaer 16
Schets van de Texelsche zeegaten 1859