19 september 2021

De zandplaat Onrust kwam in de loop van de 19e eeuw boven water te staan en werd daarmee een eiland. De topografische afbeeldingen uit 1815 – 1880 en 1920 laat zien hoe de zandplaat Onrust opschuift om zich daarna met Hors op Texel te verhelen. Het verhelen heeft altijd verzanding van een vaargeul tot gevolg én het ontstaan van een nieuwe vaargeul. Bij de verheling van Onrust verzandde het Noordergat en ontstond het Molengat. . Ook de Noorderhaaks met de Razende Bol verplaatst zich zeer geleidelijk.