Habecardium tenuisulcatum

Dit uiterst kleine schelpje heb ik gezeefd uit schelpengruis van de Zandmotor. De determinatie van dit schelpje is niet zeker. Gezien de kleur en de gehavenheid is het zeker een fossiel exemplaar. De voorlopige determinatie komt uit op Habecardium tenuisulcatum, want daar lijkt dit kleine schelpje wel erg op (FB strandfossielen 11042022). Dit schelpje is alleen bekend uit laatoligocene afzettingen. Dat is nogal wat, want dat zou inhouden dat volgens de wetenschappelijke tijdschaal dit kleine schelpje zo’n 27 miljoen jaar oud is. Nu ga ik niet mee ik dit soort jaartallen, maar los daarvan is het vreemde dat we geen oligocene afzettingen in West-Nederland hebben. Wel in het oosten van ons land. De soort komt verder ook voor in de ondergrond van Nordrhein-Westfalen; de schelp is ook gevonden in Rijngrind van mogelijk laat-pleistocene (glaciale) ouderdom. De Zandmotor bevat blijkbaar evenals de Maasvlakte opgespoten Rijnzanden. Het schelpje is mogelijk met de Rijn meegevoerd of via zandtransport op de Zandmotor terechtgekomen. Een gestrande Duitse badgast dus. Bron: o.a. Wesselingh en Moerdijk De fossiele schelpen van de Nederlandse kust Vindplaats: Zandmotor, maart 2022