Maaseitje

Dit is een gerolde vuursteen, deels met wittte patina. In het witte gedeelte is opaal opgelost. Daardoor zijn er talloze zeer kleine porieën ontstaan. Het licht wordt hierin verstrooid en gereflecteerd, wat een witte kleur geeft. De bruine kern is de oorspronkelijke vuursteen, hoewel door ijzerverbindingen bruin gekleurd. Deze gerolde vuursteentjes noemt men ‘maaseitjes’. De meeste zijn door de Maas uit België naar ons land vervoerd. Ze zijn miljoenen jaren geleden ontstaan aan de kust van een verdwenen zee waar de branding witte krijtrotsen met daarin vuurstenen erodeerde. De branding heeft de vuurstenen tot rolsteentjes afgerond.

Determinatie door Harry Huisman 08-2022

Vindplaats

Grindpad bij Nederrijn Elst