Succinea oblonga

Een landslak op het Noordzeestrand

Zou dit kleine schelpje van zo’n 3 mm het bewijs kunnen zijn dat de Noordzee vroeger land was? Het zou kunnen, want de Succinea oblonga is geen mariene slak. Buitengaats op de Noordzee komen laat Pleistocene afzettingen voor in de ondergrond. Wat dat betreft kan dit slakje inderdaad het bewijs zijn van een zoetwatergebied wat nu Noordzee is. Helemaal sluitend is dit bewijs natuurlijk niet, want ook rivierwater en wind kunnen dit schelpje hebben aangevoerd. Een spannende gedachte is het wel. De leeftijd blijft gissen. Het kan uit het Eemien komen, dat is het laatste interglaciaal in het Pleistoceen of uit het Holoceen komen. Dit is een tijdperk van 0 – 2,6 miljoen jaar. Vindplaats Maasvlakte, maart 2022