Unio tumidus

Die Unio soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, maar dit is toch wel de tumidus.

Vindplaats

Waalstrand Gendt

Code

B058